אגרת לשנה"ל תש"ע

        
 20.8.09
  ל באלול  תשס"ט

                                  מידע להורי תלמידי כיתות ז'

                                             לשנה"ל תש"ע 

להורי התלמידים בשכבת  כיתות ז'  

שלום רב,          

 

עם תחילת שנת הלימודים והצטרפותכם לבית הספר, ברצוננו לברך אתכם ואת ילדיכם בברכת שנת לימודים  פורייה ומוצלחת.

ברצוננו להביא לידיעתכם את הפעילויות המתוכננות לכלל בית הספר ולשכבת ז'. מידע זה הנו כללי ונתון לשינויים.

 

המשימות החינוכיות והערכיות העומדות בפני השכבה  בשנה"ל תש"ע  הן:

·         מעברים , גיבוש כתה ובהמשך גיבוש שכבה .

·         הטמעת נהלים משמעתיים, אמנת ביה"ס.( תחולק בשבוע השני מומלץ לעבור עליה על מנת להתעדכן בנהלי ביה"ס).

·         טיפוח אקלים מיטבי בכתה ובביה"ס.

·         תכנית ניצני מנהיגות – שתועבר ע"י תלמידי יא', כחלק מתוכנית הניסוי של החטיבה.

·         עבודה רפלקטיבית מחנך/ תלמיד- במסגרת שיחות אישיות.

·         הקניית הרגלים ומיומנויות למידה.

·         מאפייני גיל ההתבגרות.

·         קידום בריאות  בגיל ההתבגרות- שבוע בריאות

·         חיזוק זיקה יהודית וישראלית ,"ערכים וירחים"-  במסגרת שעורי : של"ח, יהדות, שעות מחנך, מעמדי ראש חודש.

·         אירועים סביב לוח השנה העברי.

·         תוכנית "בני מצוה "- מנובמבר ועד מרץ ( שעות מחנך ושעורי ויהדות  במקביל להכנת עבודת השורשים).

·         שיתוף פעולה לאורך השנה בין :ועד ההורים , ועדי הכתות, התלמידים והמחנכת , במגוון נושאים ופעילויות.

 

  נושאים נוספים יבחנו ויבחרו במהלך השנה – בהתאם ועל פי צרכי השכבה /כתה.

אירועים, מבחנים, ימי הורים ותעודות

  חלוקת השנה : ימי הורים וחלוקת תעודות

  השנה מורכבת משתי מחציות.

  יום הורים ראשון  – 8.12.09

  תעודות מחצית א' -  29.01.10

  יום  הורים שני-        4.03.10

  תעודת סוף שנה-      20.06.10

הציונים, בכל מועד מסירתם, ישוקללו מתחילת השנה.


 לוח מבחנים

 בתחילת כל מחצית, יקבל כל תלמיד לוח מבחנים לאותה מחצית .

 במקצועות  אנגלית, מתמטיקה  ועברית ייערכו שלושה מבחנים במחצית.                                                                                                 

 במהלך  המחצית ,יערכו בחנים ,על בחן אין חובה להודיע מראש .

 תפקיד הבחן לבדוק הכנת ש"ב ועבודה שוטפת.

 יתכנו מקרים בהם עבודה והערכה חלופית תחליף מבחן.

     

מבחנים חוזרים ומועדי ב'

מבחנים חוזרים נערכים פעמיים בכל מחצית, בתאריך קבוע שיופיע בלוח המבחנים.

 תלמיד שהצטייד באישור מוצדק יוכל לגשת למבחן חוזר.

 מבחן מועד ב' – יערך לתלמיד שנכשל במועד א' בהתאם לכללים המופיעים באמנת

 ביה"ס ( הרכב ציון מועד ב' ימסר לתלמידים במהלך השנה ) .

 

מרכז למידה:

סיוע לימודי אחרי שעות הלימודים, אחת לשבוע במקצועות אנגלית, עברית ומתמטיקה.  הפרויקט מנוהל על ידי מתנ"ס  מרכז חינוך ליאו באק, תוך שתוף פעולה הדוק עם הצוות הפדגוגי  של ביה"ס. פתיחת קבוצות הלימוד מותנת במספר הנרשמים. עלות  השתתפות התלמיד/ה  במימון  ההורים.

                    

סיורים לימודיים ,פעילויות וטיולים

·   המרכז להעמקת יהדות( בחיפה) בנושא "בני מצווה".

·   חגי תשרי- ביקור בבית הכנסת אוהל אברהם .

·   יום סינמטק (בסיום מחצית א').

·   חידון שכבתי בט"ו- בשבט.

·   טקסים ומעמדים כלל בית ספריים.

·   ביקור בבית כנסת (בחיפה).

·   יום אומנויות כלל בית ספרי.

·   מופעים במסגרת סל תרבות.

·   טיול שנתי לירושלים וטקס.

·   טקס חלוקת ספרי תנ"ך.

·   2 ערבי הורים/תלמידים בנושא "בני מצווה.

·   בוקר כיף בבריכת המתנ"ס , בסיום שנת הלימודים.

 

מרכזת השכבה  וסגנית המנהלת – ברכה לירז, ניתן לתאם פגישה בכל יום למעט יום ב' .

יועצת השכבה – איילת שצ'וב  , ניתן לתאם פגישה בכל יום למעט יום ד'.

להלן רשימת מחנכות  השכבה:

 

ז/1-ברכה לירז – יום ב'  חופשי .

ז/2- נמירובסקי מוניקה - יום א' חופשי.

ז/3- זיוית אלברט– יום  ה' חופשי.

ז/4- אילנה עבו גולן - יום ב' חופשי.

ז/5- תמי הונינג - יום א' חופשי.

ז/6- איריס לטי - יום א' חופשי.

ז/7- זהר אייל רימון - יום ד' חופשי.

ז/8- אורית פארי– יום ה'  חופשי.

       לימור יהודה – יום ג' חופשי .

  

נשמח לקבל  הצעות ויוזמות לפעילויות בשכבת כיתות ז' לרווחת כלל תלמידי השכבה.

 בברכת שנה טובה, מוצלחת  ומאושרת,

 

 דפנה יעקובוביץ                        ברכה לירז                                  איילת שצ'וב

 מנהלת החטיבה                  ס.מנהלת ורכזת השכבה                   יועצת השכבה

                                        

 

 

                                              

                                                                     

                                                                                                                     

 

                                                                    

 

 

 

Comments